متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم های نفتی علیه ایران چگونه واکنش نشان داده اند؟ کاربردی از مدل VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم های نفتی علیه ایران است. بدین منظور این مطالعه از متودولوژی VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان بهره گرفته و از داده های فصلی بین سال های  1991:Q2-2020:Q2 برای پنج متغیر اساسی شامل: صادرات نفت، نرخ ارز واقعی، تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی، و عرضه پول استفاده کرده است. براساس مطالعات «نینگ»  (2013)، «پریمیچری» (2005) و «بلانچارد» (2007) در فرآیند واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم های نفتی اغلب کشورها، شکست ساختاری وجود دارد. بدین معنا که به علت بروز برخی تعدیلات و تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشورها در طی زمان، مکانیزم انتقال در روابط بین شوک های نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده و واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم های نفتی در طی زمان متغیر می باشد؛ درواقع بسیاری از فعالین اقتصادی سعی می کنند بتوانند نسبت به شوک های نفتی  واکنشی ملایم تر نشان دهند، بدین منظور دست به ایجاد تعدیلاتی آهسته اما مداوم در مقابل شوک های نفتی زده و به مرور زمان تمهیداتی مناسب برای مقابله با شوک های نفتی در پیش می گیرند. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه بررسی آثار تحریم های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران انجام شده است، اما هنوز مطالعه ای که بتواند مکانیزم انتقال در واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های نفتی ایران را مدنظر قرار دهد، صورت نگرفته است؛ لذا این مطالعه بر آن است تا بتواند با بهره گرفتن از متودولوژی TVP-SVAR این کمبود در مطالعات قبلی را جبران نماید.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
39 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554093 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!