برآورد ضریب جینی با توجه به اندازه دولت با استفاده از رگرسیون غیرخطی فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر اندازه دولت بر آستانه های بالا، متوسط و پایین ضریب جینی در ایران می پردازد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم لجستیک فازی (FLSTAR)  برای دوره زمانی 1375-1397 استفاده شده است. یکی از دلایل استفاده از این مدل انعطاف پذیری در کاربرد آن است. تمرکز اصلی این پژوهش، محاسبه باندهای ضریب جینی با توجه به اندازه دولت در اقتصاد است. از این رو، باندهای (بالا، متوسط و پایین) ضریب جینی محاسبه شده است. این مطالعه نشان می دهد که اندازه آستانه دولت برابر 499/0 است. یافته های این تحقیق در یک اقتصاد واقعی کاربرد دارند که بیانگر آن است با افزایش سهم دولت در اقتصاد، ضریب جینی نیز افزایش می یابد؛ بنابراین دولت باید سیاست های خصوصی سازی را به طور جدی دنبال کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
59 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554094 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!