نظارت بر اینترنت با تمرکز بر بهبود روش های توصیه گری

پیام:
مترجم:
نجمه خدری، حامد بابازاده مقدم
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نظارت بر اینترنت و "آسیب‌های آنلاین" از موضوعاتی به‌شمار می‌آیند که توجه سیاسی و نظارتی بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. مسایلی، مانند تعریف آسیب‌های آنلاین، احترام به آزادی بیان و سایر موارد، بحث حاضر را در بر می‌گیرند. در حالی که بخش اعظم این بحث بر محتوایی به میزبانی پلتفرم‌های آنلاین متمرکز شده، در مقایسه، به نقش اصلی شخصی‌سازی الگوریتمی یا "توصیه‌گری" از طریق پلتفرم‌ها در انتشار محتوا در محیط‌های آنلاین و مسایلی که این امر در آنها دخالت دارد توجه بسیار کمی شده است. تمرکز بر سیستم‌های توصیه‌گر، به عبارت دیگر سازوکاری که به‌وسیله آن محتوا از طریق پلتفرم‌ها توصیه می‌شود، رویکرد نظارتی جایگزینی را فراهم می‌آورد که با پرداختن به میزبانی خود محتوا، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌نماید. بر این مبنا مقاله پیش رو انگیزه‌ها و ملاحظات برای نظارت بر کاربرد سیستم‌های توصیه‌گر به‌وسیله پلتفرم‌های آنلاین را مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر نوع‌شناسی توصیه آنلاین را محقق می‌سازد، پیامدها و مشکلات گوناگون توصیه‌گری را بر می‌شمارد و استدلال می‌کند که توصیه محتوا یکی از سه فعالیتی نیست که در خصوص آنها حفاظت از مسیولیت بر حسب دستورالعمل تجارت الکترونیک در اختیار تامین‌کننده‌های اینترنت گذاشته شده باشد. این مقاله به‌منظور پرداختن به مشکلات شناخته‌شده و پرکردن شکاف حقوقی مذکور، چندین اصل را برای نظارت آتی مطرح می‌سازد و درباره رویکردهایی جهت نظارت و تبعیت که می‌توانند همراه با این اصول موثر واقع شوند، بحث خواهد کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556191 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!