لزوم بکارگیری تورهای گوشگیر سطح با چشمه بهینه در صید سنتی تون ماهیان(مطالعات موردی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تون ماهیان از ماهیان مهم اقتصادی و با ارزش ترین گونه ها از نظر صید صنعتی در آب های جهان به شمار رفته که به طور وسیعی درآب های دریاهای معتدله و گرمسیری به خصوص در اقیانوس های آرام، اطلس و هند پراکندگی دارند. خلیج فارس و دریای عمان نیز محل مهاجرت، تخم ریزی و زندگی تعدادی از این ماهیان محسوب می گردد. عمده صید این گونه ها در جنوب کشور جمهوری اسلامی ایران توسط تور گوشگیر سطح صورت می گیرد. یکی از راهکارهای مدیریت منابع این ماهیان به عنوان گونه های اقتصادی، تعیین چشمه تور بهینه در ارتباط با طول بلوغ این ماهیان است. در حال حاضر مطالعات علمی بسیار اندکی جهت استاندارد و بهینه سازی چشمه تور اختصاصی این گونه ها، نه تنها در آب های جنوب کشور، بلکه در مناطق پراکنش آنان در اقیانوس هند و آرام صورت گرفته است و حتی گزارشاتی در خصوص اجرایی نمودن تورهای با چشمه بهینه نیز وجود ندارد. این مقاله به بررسی روش صید یاد شده، مطالعات انجام شده در منطقه و لزوم بکارگیری تورهای بهینه اشاره دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!