خوانش متون ادبی در محیط دانشگاهی غیربومی: نگاهی به اظهارات اساتید در مورد فعالیت های آموزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رویکردهای ادبی در پایان قرن بیستم تلاش کردند تا جایگاه خواننده را در آفرینش ادبی بازتعریف کنند. با الهام از این رویکردهای ادبی، پژوهش های آموزشی نیز روشی را که شاگردان در جایگاه خواننده، می توانند با ادبیات ارتباط برقرار کند و متن ادبی را ازآن خود کنند، مورد بررسی قرار دادند.
بر پایه این دیدگاه و به منظور نگاهی اجمالی به شیوه های تدریس خواندن متون ادبی در دانشگاه های ایران، این مقاله با استفاده از یک پرسشنامه، فعالیت های آموزشی اعلام شده توسط بیست استاد ادبیات فرانسه دانشگاه های مختلف، و همچنین دیدگاه آنها را در مورد خواندن این متون، مورد مطالعه قرار داده است. علاوه بر این، این پرسشنامه به ما این امکان را داد که جایگاه خواننده و فردیت او را در کلاس ادبیات بررسی کنیم.
طبق نتایج به دست آمده، به این نتیجه رسیدیم که انتقال دانش ادبی به دانشجویان و تاکید بر تسلط آنها بر تفاسیر ارایه شده، برای اساتید در اولویت قرار دارد. با این حال حدود نیمی از اساتید ادعا کردند که به مسایل و فعالیت هایی که اظهارنظر و مشارکت شخصی دانشجویان را تقویت می کنند نیز، اهمیت می دهند.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556768 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!