داستان، تجربه ٴ جهانی استعلایی؛ خوانش داستان کوتاه تمام زمستان مرا گرم کن

«» "
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ادبیات شهری که در چند دهه‌ٴ اخیر به ژانری مجزا تبدیل شده است، اشکال مختلف رویارویی و تعامل شهر واقعی و شهر داستانی را به نمایش می‌گذارد. تمام زمستان مرا گرم کن نمونه‌ای بارز از این رویارویی است. در این داستان کوتاه، راوی به زمان-مکانی که زاییدهٴ تخیل اوست کوچ می‌کند و این‌گونه خود را از بند زمان-مکان یکنواخت و کسالت‌بار شهرش رها می‌کند. بدین ترتیب، شاهد بازسازی دو جهان پادآرمانشهری و آرمانشهری هستیم که "شدن" آن‌ها در تضاد با یک‌دیگر قرار می‌گیرد. این تضاد، تفاوت‌ها، مرزها و همچنین پیچیدگی مفهوم "شدن" شهری را آشکار می‌سازد. در این مطالعه، با بهره‌گیری از مفاهیم تحلیلی نظریهٴ جهان‌های ممکن و همچنین نقد جغرافیایی برتران وستفال بدنبال مطالعهٴ این تضاد هستیم که مسالهٴ اصلی پژوهش محسوب می‌شود و بررسی آن نیازمند پاسخگویی به چند سوال بنیادین است: خاستگاه و بازخوردهای ظهور جهان تخیلی که زاییده ذهن راوی است چیست؟ چگونه می‌توان "شدن" ساختاری و وجودی جهان‌های متن را تحولی مرتبط با وضعیت پسامدرن دانست؟ چگونه این جهان‌ها بر واقعیت جغرافیایی کنش نشان می‌دهند و مرزهای آن را دستخوش تغییر و تحول می‌کنند و در نهایت چه سرنوشتی خواهند داشت؟ نتیجهٴ پژوهش حاضر تفکری در باب وضعیت شهرو شهروند در عصر پسامدرن خواهد بود.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
35 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!