تحلیل ساختارگرایانه ژوناس یا هنرمند مشغول به کار اثر کامو، بر پایه روایت شناسی ژرار ژنت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این نوشتار تحلیل ساختار روایی ژوناس یا هنرمند مشغول به کار، یکی از داستان های مجموعه تبعید و سلطنت، منتشر شده در سال 1975، از نویسنده فرانسوی، آلبر کاموست؛ مجموعه داستانی که آخرین اثر ادبی ویرایش شده نویسنده درزمان حیاتش است. داستان ژوناس، زندگی هنرمند نقاش پاریسی با همین نام را_ از زمان موفقیتش تا ناتوانی اش در خلق هنری و افسردگی عمیقش_ به تصویر می کشد.
روش تحلیلی انتخاب شده برای این اثر، روش ژرار ژنت، منتقد فرانسوی ست که نقش بزرگی در پیشرفت مطالعات فرمالیست و ساختارگرایی، در ابعاد جهانی، ایفا کرده است. در این واکاوی به مطالعه سه سطح روایی ارایه شده توسط ژنت می پردازیم: زمان، وجه، صدا یا لحن که هر کدام از این سطوح به زیرشاخه هایی تقسیم می شوند؛ سطح روایی زمان به مطالعه ترتیب، تداوم و بسامد می پردازد، وجه شامل بررسی فاصله و کانونی شدگی و بالاخره صدا یا لحن در پی تحلیل زمان روایت، سطوح روایی و انواع روای هاست.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
57 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556771 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!