توقف روایی در دو رمان ماری اندیای: جادوگر و رزی کارپ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روش‌های ساختارگرایی و فرم‌گرایی، متن را به اجزای تشکیل دهنده‌اش تجزیه می‌کنند. چنین رویکردی منجر به جدایی مفهوم ساختار از فحوا، زمان از مکان و در نتیجه جدایی بخش‌های روایی از بخش‌های توصیفی می‌شود. به این ترتیب، توصیف به عنوان شکلی از بازنمایی تعریف می‌شود که در روند روایت وقایع توقف زمانی ایجاد می‌کند. البته انواع روایی ای را نیز می‌شناسیم که با افزوده شدن به روایت اصلی در آن توقف ایجاد می‌کنند. اما این دست روایات در لایه زمانی متفاوتی از روایت اصلی قرار می‌گیرند، مانند تعریف خاطره‌ای در گذشته یا پیش‌بینی یا آرزویی در آینده. در دو رمان ماری اندیای، جادوگر و رزی کارپ، روایت خواب‌هایی را بررسی می‌کنیم که در خط زمانی وقایع روایت اصلی، توقف زمانی ایجاد می‌کنند. هدف این تحقیق نشان دادن ویژگی خاص روایت‌ خواب‌هایی است که در همان لایه زمانی روایت اصلی قرار می‌گیرند و چنان با آن درآمیخته‌اند که خواننده در مورد خواب یا واقعی بودن آنچه می‌خواند دچار تردید می‌شود. این ویژگی با درون مایه سرگردانی در آثار اندیای تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
172 تا 183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!