زبان فرانسه با اهداف دانشگاهی: تحلیل منطق برنامه درسی آموزش زبان فرانسه در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اصلاحات اخیر در برنامهٴ درسی با هدف بهبود عملکرد نظام آموزشی در سراسر جهان، به سبب پیدایش رویکرد توانش-محور بوده است. این مسیله ما را بر آن داشت تا به بررسی جایگاه برنامهٴ درسی فرانسه با اهداف دانشگاهی در ایران بپردازیم. در پژوهش پیش رو، نخست به مرور ادبیات تحقیق پرداخته شده و مفهوم برنامهٴ درسی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس، دو الگوی موجود در مطالعات برنامهٴ درسی و اصول آنها بررسی شده‌اند؛ یعنی آموزش هدف-محور که از نظریه رفتارگرایی برگرفته شده و بر دستیابی بر اهداف تاکید دارد و رویکرد توانش-محور که بر اساس دیدگاه سازاگرایی اجتماعی استوار است و بر رشد توانش‌ها در بافت انگشت می‌نهد. در پایان، به کمک مفاهیم بحث شده در مقاله، برنامهٴ درسی مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فرانسه، به عنوان یکی از رشته‌های فرانسه با اهداف دانشگاهی مورد کنکاش قرار گرفته است. 106 واحد آموزشی (24 واحد فرانسه عمومی و 82 واحد فرانسه اختصاصی) از این برنامهٴ درسی که از مهر 1399 در حال اجراست و اجزای اصلی آن شامل اهداف، مواد درسی، رویکردهای آموزشی و ارزشیابی تشریح شده است. این مطالعه نشان داده است که برنامهٴ درسی مذکور همچنان از رویکرد توانش-محور فاصله دارد.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
201 تا 221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556779 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!