شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه سرمایه اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت منابع انسانی سبز، در واقع، اساسی‏ترین مولفه پایداری سازمانی است که موجب همگرایی و هم‏افزایی وجوه مختلف مدیریت سبز می‏شود و برای اتخاذ رویکرد سبز جنبه امکان‏پذیری را تسهیل و فراهم می‏سازد تا صنعت سبز، اقتصاد سبز، و جامعه سبز را به سهم خود فراهم آورد. سرمایه اجتماعی به منزله یکی از مصادیق ارزنده در زمینه مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی متناسب با نقش‏ها و مسیولیت‏ها دارای اهمیت ویژه‏ است. در این بین هلدینگ‏های اقتصادی نقش مهمی در توسعه عمران و آبادانی و سازندگی کشور دارد و دارای مدیران و کارکنان متخصص در لایه ‏های خرد و کلان سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت ‏بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز با هدف توسعه سرمایه اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب و گروه ‏های کانونی انجام شد. جامعه آماری اول پژوهش همه اسناد مکتوب مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایه اجتماعی بود، شامل 45 مقاله و اثر، که بر مبنای معیارهای معتبر از بین 170 مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامعه آماری دوم شامل خبرگان حوزه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی بودند که در نهایت 15 نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت‏های پاندمی کرونا به صورت از راه دور به ارایه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند. با کاربرد مراحل هفتگانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایه مفهومی و مقوله‏ای و کدها به دست آمد. در هر یک از لایه‏ ها مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شد و در نهایت 28 مقوله شناسایی شد. جهت اعتباریابی کیفی، الگوی به دست آمده بر اساس نظرات خبرگان در قالب گروه ‏های کانونی اخذ شد و الگوی مفهومی مورد تایید خبرگان پژوهش قرار گرفت که این الگو مبنایی برای پژوهش های آتی در جهت نحوه ی اجرای سیاست‏های توسعه سرمایه اجتماعی در هلدینگ‏های اقتصادی قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557681 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!