ارتباط رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای اطلاعات زیست محیطی اجباری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
استراتژی شرکت ها در میان اجزای مسیولیت اجتماعی ممکن است آنها را قادر به پاسخگویی به حداقل برخی از خواسته های گروه های ذینفع و به طور کلی مشروعیت کافی را تضمین کنند. شیوه های فعلی صنایع و شرکت ها دارای اثرات منفی زیست محیطی در ارتباط با تنوع زیستی، سلامتی، بیماری ها، انتشار گازهای گلخانه ایی و موارد دیگر است. توجه رسانه ها به این مسایل، یک خطر برای مشروعیت است که صنایع به روش های مختلف پاسخ داده اند. بخش مهمی از استراتژی های مشروع سازی، تاکید بر پرداخت مالیات به جوامع محلی و اشتغال در مناطق روستایی به عنوان کمک های مثبت مسیولیت اجتماعی است. در تحقیق حاضر به تبیین رابطه رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای زیست محیطی با رویکرد و ادراک عدالت و تعهد سازمانی 373 شرکت طی سال های 1390 لغایت 1397 پرداخته شده است. تهاجم مالیاتی بعنوان متغیر وابسته و افشای اطلاعات زیست محیطی شامل افشای اجباری بعنوان متغیر مستقل استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده و نتایج نشان داد که، بین میزان افشای اجباری اطلاعات زیست محیطی و رفتار مالیاتی تهاجمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2559146 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!