تاثیر پروتین نوترکیب IpaB در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه شیگلا دیسانتری در خوکچه هندی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سابقه و هدف:

 شیگلوزیس بیماری عفونی ناشی از شیگلا دیسانتری است و سالانه جان میلیون ها نفر را در سراسر جهان تهدید می کند. توسعه سویه های مقاوم به آنتیبیوتیک، واکسن ها را به عنوان اولویت اصلی سازمان بهداشت جهانی علیه بیماری قرار داده است. پروتین IpaB  که بخشی از سیستم ترشحی نوع III  (T3SS)  در شیگلا است، می تواند پاسخ ایمنی مطلوبی در برابر باکتری ایجاد کند. هدف از این مطالعه ارزیابی ایمنی زایی پروتین نوترکیب حاوی نواحی ایمونوژن IpaB به عنوان گزینه واکسن زیر واحد نوترکیب علیه شیگلا دیسانتری است.

مواد و روش ها

ژن کد کننده پروتین ایمونوژن در وکتور بیانی pET28a  همسانه سازی و به میزبان باکتریایی E.coil سویه Rosetta (DE3) ترانسفورم شد و توسط IPTG القا گردید. پروتین خالص با استفاده از ستون کروماتوگرافی نیکل به دست آمد و برای ایمن زایی به خوکچه هندی تزریق شد. تیتر آنتیبادی تولید شده با استفاده از روش ELISA غیرمستقیم ارزیابی شد و در نهایت آزمون چالش حیوانی با آزمایش سرنی در خوکچه هندی انجام شد.

یافته ها

باند 36 کیلو دالتون به عنوان پروتین IpaB  در SDS-PAGE مشاهده شد که با وسترن بلات تایید شد. آنالیزهای ایمونولوژیکی تولید تیتر بالایی از آنتی بادی اختصاصی علیه IpaB (1:102400) را در خوکچه هندی واکسینه شده نشان داد. عدم وجود هرگونه کراتوکنژنکتیویت در خوکچه های هندی واکسینه شده در تست Sereny  نشان دهنده سطح بالایی از محافظت در برابر شیگلا دیسانتری است.

نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان می دهد که پروتین نوترکیب تولید شده یک گزینه مناسب به عنوان واکسن برای مهار و درمان در برابر شیگلا دیسانتری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
170 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2559534 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!