تحلیل سازوکار خودمهارگری در سازگاری زوجین بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل سازوکار خودمهارگری در سازگاری زوجین بر اساس منابع اسلامی انجام شد. با توجه به اینکه مفهوم تقوا، دارای بیشترین قرابت با متغیر خودمهارگری بود؛ مولفه‌های خودمهارگری در منابع اسلامی با محوریت مفهوم تقوا که قبلا در پژوهش‌های صورت گرفته استخراج شده بودند، در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری محور کار قرار گرفتند. در این تحقیق، حیطه شناختی خودمهارگری شامل مولفه‌های «ایمان به جهان آخرت»، «خودنظارتگری» و «عبرت از تجربه‌های گذشته» بوده و حیطه عاطفی شامل مولفه‌های «ترس از نافرمانی خدا»، «امید به پاداش اخروی» و «توجه به خدا و نظارت او بر اعمال فرد حضور»، «محبت به خدا» و «کرامت نفس» بوده است و حیطه‌ی رفتاری خودمهارگری نیز شامل مولفه‌های «مهارت کنترل رفتارهای کلامی در خانواده»، «پرهیز از ارضاء ناصحیح نیازهای جنسی» و «پرهیز از نگاه حرام» می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد که با بررسی منابع اسنادی و نوشتاری و با جمع‌آوری مطالب مورد نیاز از میان آیات و روایات، به تجزیه و تحلیل داده‌ها به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته است که بر اساس آن، هر کدام از مولفه‌های نام‌برده شده بعد از بررسی ارتباط‌ آنها با مفهوم تقوا، به بررسی رابطه و تاثیر آنها در سازگاری زوجین در سطح خانواده پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2560224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!