مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

موضوع جنگ جهانی اول و دوم به دلیل گستردگی و جهانشمولی و به لحاظ تاثیرات بسیار عمیق و کلی آن در روند و سیر صعود و سقوط قدرت ها و پیدایش کشورها و نظام های جدید و نابودی برخی کشورها و نظام ها، تاثیرات مهمی در پیمان های تازه سیاسی و زندگی ملت ها داشته است. هدف از این پژوهش تطبیق راهبردهای نظامی به کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخ گویی به سوال های اصلی و فرعی، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا جهت مفهوم برداری از داده ها و به شیوه مطالعه تطبیقی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع استفاده شده است.  از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش های توسعه ای قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای - اسنادی می باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که در جنگ جهانی اول، آتش و در جنگ جهانی دوم، تحرک نقش اصلی را بر عهده داشته اند. ورود تانک در جنگ جهانی اول و هواپیما در جنگ جهانی دوم، ماهیت جنگ را در عرصه فناوری دستخوش تحول نمود. عمق میدان نبرد در جنگ جهانی دوم نسبت به اول به دلیل افزایش برد سلاح ها افزایش یافت. تغییر و تحول در ابزارهای راهبردی از آتش به تحرک میل نموده و بعد چهارم جنگ یعنی اهمیت «زمان» را بیش از پیش آشکار ساخت. تنوع در روش های جنگیدن، مانور و قابلیت انعطاف در عرصه میدانی را عاملی برترساز معرفی نمود. اهداف فقط از جنبه نظامی خارج و با جنبه های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، راهبردی و... مورد کنکاش قرار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
154 تا 201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2560410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!