مقایسه روش تولید انرژی و سوخت های تجدیدپذیر از جلبک ها با سایر روش های منابع تولید بیودیزل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه تولید سوخت های جایگزین برای سوخت های فسیلی از مباحث نوین و اساسی برای مقابله با آلودگی های محیط زیست به شمار می رود. بیودیزل نیز با همین رویکرد برای جایگزینی سوخت دیزل فسیلی به کار می رود. به طور کلی در این مقاله علمی ترویجی به بررسی چهار نسل تولید سوخت زیستی از منابع مختلف و مقایسه های اقتصادی تولید آنها پرداخته می شود. در این مطالعه مروری از گزارش های قبلی، ابتدا با توجه به رویکرد بومی سازی سوخت های جایگزین، به معرفی انواع ریزجلبک ها، نحوه تولید، تکثیر و کاربردهای آن ها در زمینه محیط زیست، تولید بیوگاز، بیواتانول و بیودیزل پرداخته می شود. سپس به طور اختصاصی، شیوه بهینه تولید بیودیزل از ریزجلبک ها مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت مقایسه ای بین بیودیزل تولیدی از ریزجلبک و سوخت دیزل فسیلی و استاندارد ASTM بیودیزل صورت گرفته است. نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که به علت رشد سریع ریزجلبک ها و هزینه پایین کشت و تولید آن ها و بازدهی بالا می توان سالانه از هر هکتار کشت ریزجلبک حدود 5000 تا 15000 گالن بیودیزل تولید کرد که در مقایسه با دیگر منابع تولید بیودیزل جایگاه خوبی را به خود اختصاص می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
188 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561454 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!