تحلیل تجربی تاثیر نیروی فشاری حاصل از فاصله اولیه بر بهبود صحت ابعادی، با استفاده از لایه هایی از جنس اتیلن پروپیلن فلوئورینه باضخامت های مختلف در روش پردازش دیجیتال نوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روش های ساخت افزایشی به عنوان نوین ترین فرآیندهای ساخت قطعات در حوزه های پزشکی و صنعت در سال های گذشته، پیشرفت شایانی نموده اند. از بین روش های موجود، یکی از پرکاربردترین روش های پایه پلیمری، پردازش دیجیتال نوری (DLP) </strong>با بهره گیری از غشاءهای انعطاف پذیر است. از چالش های اصلی ساخت قطعات پلیمری لایه به لایه و بدون لایه، صحت ابعادی در راستای محور عمودی و صفحه ای قطعات چاپ شده است. در این مقاله با استفاده از سامانه طراحی و ساخته شده و با بهره گیری از سه غشاء انعطاف پذیر اتیلن پروپیلن فلویورینه باضخامت های مختلف و رزین های Provision و Anycubic، به بررسی و تحلیل تجربی تاثیر  نحوه کالیبراسیون و فاصله اولیه بر روی صحت ابعادی قطعات چاپ شده درروش DLP پرداخته شده است. با بررسی نیروهای فشاری متاثر از فاصله اولیه، مشاهده گردید که با افزایش نیروی فشار هنگام تعیین فاصله اولیه، در غشاءهایی به ضخامت های 100، 150 و 200 میکرون، در هر دو رزین، با کاهش 17/5% - 34/1%  ضخامت قطعه همراه بوده که با قرارگیری در فاصله اولیه بهینه، می توان خطای حاصله را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. همچنین کاهش ضخامت غشاء انعطاف </strong>پذیر، رابطه مستقیمی با افزایش صحت ابعادی در قطعات چاپ </strong>شده، برای هر دو رزین مذکور، داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!