الگوهای حکمرانی؛ گسل های ژئوپلیتیک و رقابت آمریکا با چین و روسیه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در شرایط کنونی سیستم بین‌الملل، در سطح ژیواستراتژیک بر رقابت‌ها میان آمریکا با چین و روسیه افزوده شده است. این رقابت‌ها در سطح و ابعاد مختلف مناطق ژیوپلیتیک سیستم بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا رقابت‌ها میان آمریکا با روسیه و چین در مناطق ژیوپلیتیک سیستم بین‌الملل افزایش یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش می‍‍توان گفت اگرچه رقابت‌های آمریکا، روسیه و چین در مناطق سیستم بین‌الملل ناشی از تلاش برای نفوذ در مناطق و کسب منافع مادی مانند انرژی است، اما در این پژوهش تضاد و برخورد الگوهای حکمرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد گسل‍های ژیوپلیتیک در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه اسنادی با رویکردی تبیینی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، رقابت‌های آمریکا با چین و روسیه تحت تاثیر الگوهای حکمرانی برآمده از مبانی تمدنی هویت‌بخش در گسل‌های ژیوپلیتیکی غرب آسیا و شرق آسیا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی افزایش یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561734 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!