سه تله گرماتابی هم عمق در بلور NaCl

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سه تله با عمق مساوی گزارش شده در NaCl به پیکربندی های مختلف نقص نسبت داده شده است. در این سامانه سه گانه، پیکربندی اصلی برای تله پیشنهادی، یک تهی جای دوگانه است، که در قیاس با مشاهدات انجام شده در بلور KCl ترسیم می شود. دو پیکربندی نقص دیگر پدیدآمده مشتقات تهی جای دوگانه با دومین زوج همسایه I-V و مرکز VF هستند که نشان دهنده یک حفره مرتبط با یک تهی جای کاتیون است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
61 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2562058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!