اثرات استرس بر زنبورها، گرده افشان ها & حشرات انگلی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عوامل استرس زا در زنبورها به صورت فردی و همچنین در سطح کلنی بر آنها تاثیر می گذارد. تغییرات در عمل زنبورداری، مانند بازرسی در یک روز گرم یا گرم کردن کندوها در روزهای سرد می تواند برای کلنی های زنبور عسل استرس زا باشد. حمل و نقل کندو و بازرسی نیز ممکن است باعث استرس شود. علاوه بر این، شرایط هوای مرطوب گرم یا تغییر ناگهانی دما با کشیدن هوا از طریق پایه کندو، و همچنین وجود دشمنان طبیعی یا تازه معرفی شده (مانند Vespa velutina یا سوسک های کندو)، یا تغییرات ناگهانی سیگنال ها در اطراف کندو کندوهایی مانند ساخت و سازها یا پوسترها ممکن است برای زنبورها استرس زا باشند. سیگنال های استرس در مغز دریافت می شوند و تشکیل رادیکال های آزاد در سلول ها بر متابولیسم سلولی تاثیر می گذارد و ممکن است باعث واکنش به عوامل استرس زا شود. شبکه آندوپلاسمی سلولی (ER) در پاسخ به استرس می تواند باعث آپوپتوز سلولی شود. بیان ژن ممکن است از طریق فاکتورهای رونویسی در سلول ها پاسخ دهد و ممکن است DNA را از طریق مسیرهای آنتی اکسیدانی ترمیم کند. پاسخ های اپی ژنتیکی توسط متیلاسیون DNA ممکن است سلول ها و رده زایا را در واکنش به استرس تحت تاثیر قرار دهد و اثرات آنها در تولید مثل ملکه می تواند باعث سازگاری در نسل بعدی آنها شود. در ادامه به تشریح اثرات کلی تنش بر روی Apis mellifera، Apis florea، Bombus terrestris، Blastophaga psenes و حشرات انگلی می پردازیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2563771 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!