سیاست کیفری اسلام و ایران در قبال پذیرش توبه مرتد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه وهدف

پدیده ارتداد به مفهوم برگشت از اسلام به کفر، از بحث برانگیز ترین مسایل فقهی وحقوقی است، مرتد به دوقسم فطری وملی تقسیم می شود که هریک حکم متفاوتی دارند. تفاوت اساسی درحکم مرتدفطری مرد با مرتدفطری زن ومرتدملی زن ومرد می باشد که بعداز اثبات ارتداد، مرتدفطری مرد بدون استتابه به قتل می رسد درحالیکه اقسام دیگر مرتد ازجانب حاکم استتابه داده می شوند. لذا این پژوهش در پی دستبابی به راهبرد و سیاست کیفری اسلام در قبال پذیرش توبه مرتد در راستای رفع شبهه خشونت است.

روش

این پژوهش با روش اسنادی از طریق مطالعه کتب فقهی- حقوقی معتبر انجام واطلاعات حاصله به روش توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرارگرفته است.

یافته ها و نتایج

توبه در سیاست کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. همچنین اصل درمجازات تعزیری بودن آنهاست به استثنای آنهایی که نصوص معتبر برحد بودن آن ها اقامه شده مانند زنا، لواط،شرب خمر و... . درنظر مشهور فقهاء حکم مرتد ازحدود الهی یعنی ازاحکام معین وغیرقابل تغییر تلقی نشده است. با توجه به اینکه درجرایم حدی توبه گناهکار قبل ازاقامه بینه پذیرفته می شود. ومنجربه سقوط مجازات حدی می گردد وتوبه مجرم بعد از اقرار نیزاجرای حد را به امام(ع) محول می نماید پس استتابه وپذیرش توبه واقعی مرتدفطری مرد درصورت انکار غیرجاحدانه می تواند بلامانع باشد و بیانگررافت اسلامی درحق مجرمان بوده و پاسخی باشد برای ایراد افرادی که قتل مرتدفطری را مخالف با آزادی عقیده در اسلام می دانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!