مبادی سیره پژوهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سیره پژوهی گونه ای از مطالعات اسلامی است که به تحقیق و پژوهش درباره سیره معصومان (ع) می پردازد. این شاخه از مطالعات، نیازمند برخی پیش دانسته ها و آگاهی های بنیادین است که در ذیل مبادی علم قرار می گیرد. به این منظور در تحقیق حاضر، با الهام از دانش منطق و بهره گیری از اصول هشت گانه، برخی از مهم ترین مباحث مقدماتی مانند: تعریف، جایگاه، موضوع، مباحث و اهداف سیره پژوهی بررسی شده و چیستی و ماهیت این اصطلاح نوبنیاد تبیین شده است. نتیجه حاصل از تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان دهنده آن است که سیره پژوهی شاخه ای بینارشته ای است که با استمداد از برخی دانش های اسلامی نظیر: تاریخ، حدیث، اصول فقه و کلام اسلامی به تحقیق درباره مسایل سیره معصومان (ع) می پردازد. سیره پژوهی با موضوع فعل معصوم دارای سه مبحث اصلی؛ سیره نگاری، اعتبارسنجی و معنایابی ست و با سه هدف؛ استنباط، واقع نمایی و الگوگیری مورد مطالعه قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564705 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!