بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در قرآن کریم، دلیل آمدن انسان به این جهان دستیابی به عالی ترین شکل عملکرد ذکر شده است: «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا» (ملک/ 2). به طور قطع از ابتدای خلقت انسان تاکنون، برگزیدگانی آمده اند که این هدف را به فعلیت رسانیده باشند. از این افراد در آیات قرآن با عنوان نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین یاد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری روش توصیفی _ تحلیلی روشن سازد که قرآن کریم در مجموعه آیات خود، دقیقا چه معنایی برای این چهار گروه تبیین کرده است؟ برای این منظور پس از اثبات اینکه ایشان برترین و کامل ترین انسان ها هستند، ابتدا مفهوم هریک به شیوه تفسیر موضوعی در آیات روشن شده، سپس برای رفع تداخل مفهومی برخی با یکدیگر و روشن ساختن وجه تمایز هرکدام، با نگاه به سیر تاریخ بشر از ابتدا تاکنون و توجه به مویدات روایی، به شکل دقیق، مصداق هریک از ایشان آشکار خواهد شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که نبیین، صدیقین و شهدا هریک مصادیق بارز و مشخصی در طول تاریخ داشته اند و مصادیق حقیقی صالحین در عصر غیبت تا زمان ظهور منجی موعود (ع) خواهند بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564706 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!