رواه الغدیر فی رحبه مسجد الکوفه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کانت رحبه مسجد الکوفه من اهم المنصات التی اطلق فیها امیر المومنین مناشداته بحقه فی فجر الإسلام وبعد واقعه الغدیر. وبما ان واقعه الغدیر من اهم وقایع واحداث تاریخ الإسلام التی استخلف الرسول فیها إبن عمه علی× واظهره للعلن، فقد طلب امیر المومنین فی مرات عدیده الصحابه الذین حضروا الواقعه ان یشهدوا بما رات اعینهم وسمعت مسامعهم حول استخلافه من قبل الرسول الاکرم حین قال فی یوم غدیر خم: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. ومن اهم واشهر المواضع التی استشهد علی الصحابه، هی رحبه مسجد الکوفه والتی تسمی بالمناشده. وتاتی اهمیه هذا الموضوع فی الإستناد به وإثبات احقیه علی× بالخلافه. تسعی هذه الدراسه ان تلقی الضوء علی شخصیات رواه هذه الواقعه عبر المنهجیه الوصفیه التحلیلیه وتتطرق إلی هذا الموضوع من خلال الإستناد إلی المصادر المختلفه. وما یمیز هذا المقال هو التعریف بجمیع الرواه والشاهدین علی الواقعه بحیث فاق عددهم العدد الذی ورد فی کتاب الغدیر. فقد ذکرنا فی المقاله اکثر من 23 راویا واکثر من 28 سندا فی هذه المقاله. ویری کاتب المقاله ان زمن حدوث هذه الواقعه لم یکن عام 35 کما هو معروف وإنما هو نهایات عام 36 للهجره.

زبان:
عربی
صفحات:
79 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2565063 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!