ارزیابی وضعیت شوری خاک، تبخیر و تعرق واقعی و رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه خشک هرات)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در توسعه کشاورزی، عوامل زیادی مانند شرایط آب و هوایی، رطوبت خاک، تبخیر و تعرق و...دخالت دارند که برای تاثیر آن ها لازم است به بررسی پارامترهای کلیدی پرداخته شود. پایش بهنگام و دقیق این کمیت ها به کمک تصاویر ماهواره ای یک ضرورت در این زمینه محسوب می شود. دشت هرات، یکی از دشت هایی است که در آن، شوری خاک و کمبود رطوبت منجر به بحرانی گردیدن وضعیت باغات و زمین های کشاورزی شده است.

روش

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های سنجنده مودیس برای چهار ماه فوریه، می، اگوست و نوامبر در سال 2017 به مطالعه شوری خاک، رطوبت خاک و میزان تبخیر و تعرق واقعی بررسی شود.

یافته

مرحله اول بررسی پوشش گیاهی نشان می دهد در ماه می (فصل رشد) 4/0 را نشان می دهد. در حالیکه حداکثر دمای سطح زمین نیز در ماه اگوست (54 درجه سانتی گراد) و می(15/45 درجه سانتی گراد) به ثبت رسیده است، سپس در مرحله بعد با استفاده از نتایج دو شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین به بررسی رطوبت منطقه با روش مثلثی پرداخته شده است. رطوبت منطقه به پنج طبقه از صفرتا 5/0 تقسیم بندی شد، که نشان دهنده کم بودن رطوبت خاک و خشکی در دشت هرات می باشد. درنهایت به دلیل خشک بودن منطقه و برای صحت سنجی روش مثلثی، برداشت میدانی نمونه های خاک از نقاط مختلف شهر هرات و بخصوص زمین های کشاورزی آن برای برآورد میزان شوری خاک (EC,PH و رطوبت خاک) صورت گرفت.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که میزان رطوبت خاک در عمق 5 سانتی متری سطح زمین بین0 تا 3/0متغیر می باشد. همچنین از 12 نمونه خاک، 6 نمونه دارای خاک شور و یک نمونه دارای خاک شوری-اسیدی می باشند. البته این نکته هم حایز اهمیت است که برخی از زمین های کشاورزی که خاک آن ها در گروه شور قرارگرفته است، خشک و به حال خود رهاشده اند. در نهایت بررسی میزان تبخیر و تعرق واقعی با الگوریتم سبال نشان داد که در این منطقه با وجود کمبود رطوبت، تبخیر بخصوص در ماه گرم اگوست بسیار بالا می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2565222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!