نهر ولاش؛ پروژه توسعه اقتصاد کشاورزی دشت زهاب در دوره ساسانی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از برنامه های زیربنایی برای توسعه اقتصادی دشت های واقع در دامنه های غربی کوهستان زاگرس در دوره ساسانی، ایجاد سامانه های انتقال آب و کانال های آبرسانی بوده است. این پژوهش می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تاریخی به معرفی نهر ولاش در منطقه سرپل زهاب به عنوان یکی از این نمونه ها بپردازد که با محاسبات دقیق در مسیری 30 کیلومتری، آب رودخانه الوند را به دشت زهاب به عنوان مهم ترین دشت حاصلخیز دامنه های غربی کوهستان زاگرس منتقل می کرده است. ساخت و نگه داری این کانال به عنوان پروژه ای بزرگ که با حدود 51 هزار متر مکعب خاکبرداری و با عبور از حاشیه دشت و کندن کانالی به عرض حدود دو و عمق حدود یک متر ایجاد شده، طبیعتا از عهده کشاورزان و روستاییان منطقه خارج بوده و ایجاد و نگه داری آن تنها با پشتیبانی حکومتی امکان پذیر بوده است. نگاهی به وضعیت آثار تاریخی منطقه نشان می دهد که این سامانه آبیاری با هدف توسعه اقتصاد کشاورزی این مناطق، احتمالا در دوره بلاش پادشاه ساسانی و توسط حاکم مستقر در ولاشغر (محوطه قره بلاغ) ایجاد شده و به بهره برداری رسیده است. در سال های اخیر و درست موازی با این کانال، کانال های آبیاری دیگری ایجاد گردیده است. انتخاب این مسیر با دانش امروزی نشان می دهد که مهندسان دوره ساسانی دانش بالا و تبحر مثال زدنی برای ایجاد این کانال داشته اند و توانسته اند با محاسبات علمی دقیق در ساخت و مکان یابی این کانال، حدود 3000 هکتار از اراضی مرغوب دشت زهاب را به عنوان قطب کشاورزی منطقه به زیر کشت آبی ببرند؛ هرچند درحال حاضر الگوهای بهره برداری و شیوه تقسیم آب این کانال بر ما روشن نیست، اما پیداست این پروژه مهندسی شده دقیق زیر ساخت مهمی برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشاورزی منطقه در دوره ساسانی بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2567847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!