خاستگاه و روند تکامل سیال های کانه زا در منطقه جیزوان (شمال غرب زنجان): بر اساس بررسی میانبارهای سیال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه جیزوان با مساحت 45 کیلومتر مربع در 70 کیلومتری شمال غرب زنجان و در پهنه فلززایی طارم- هشتجین واقع است. واحدهای سنگی عمده در منطقه جیزوان شامل توالی منظمی از طبقه های نازک لایه توف و توف برشی شده با ترکیب حدواسط تا بازیک با میان لایه هایی از آندزیت و بازالت به سن ایوسن است. افزون بر آن، واحدهای آتشفشانی تراکیتی و تراکی آندزیتی به سن الیگوسن نیز در منطقه گسترش دارند. در شرق منطقه، به بخش هایی از توالی توف و توف برشی شده، توده های نیمه عمیق کوارتز مونزونیت، مونزودیوریت و سینیت نفوذ کرده اند. در نتیجه این رویداد و به دلیل حضور ساختارهای خطی و نفوذ سیال های گرمابی، این سنگ ها دستخوش دگرسانی آرژیلیک پیشرفته شده اند. کانی سازی کربناتی (مالاکیت) و سولفیدی مس (کالکوپیریت، بورنیت، تتراهدریت-تنانتیت و کالکوسیت-کوولیت) به همراه کانی های پیریت، گالن، اسفالریت، آرسنوپیریت، کوارتز، کلسیت و گوتیت با بافت رگه-رگچه ای در واحدهای نام برده گسترش یافته اند. از بررسی میانبارهای سیال اولیه با دو فاز مایع و گاز، دماهای همگن شدگی از 6/95 تا °C 9/268 با بیشترین فراوانی در °C 185 ثبت شد. شوری سیال های کانه زا بین 65/4 تا 8/23 درصد وزنی معادل NaCl و چگالی آنها در گستره 77/0 تا 08/1 گرم بر سانتی متر مکعب است. براساس داده های میانبارهای سیال، آمیختگی آب های ماگمایی با آب های جوی عامل اصلی ته نشست عناصر فلزی و رخداد کانی سازی در منطقه جیزوان است. این نتایج، همپوشی بسیاری با داده های معرف قلمرو کانسارهای فراگرمایی (Epithermal) دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2568330 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!