تاثیر تهدیدات علمی و سایبری بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و امنیت ملی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال صورت گرفته است که تهدیدات نرم فرهنگی دشمن چه تاثیری بر توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق از نوع کاربردی  توسعه ای و از نظر روش زمینه ای  موردی است. پس از بررسی دیدگاه های نظری در حوزه تهدیدات نرم فرهنگی و توان رزمی نیروهای مسلح، ابعاد و مولفه های آن شناسایی شده و به منظور تعیین میزان تاثیر مولفه ها، نسبت به تنظیم پرسشنامه بین جامعه آماری اقدام گردید. ، جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی و فرماندهان سطح استراتژیک نیروهای مسلح بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 88 نفر (با مدارک دکتری، حوزوی و کارشناسی) به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و فیش برداری کتابخانه ای، داده های لازم جمع آوری گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از شیوه های آماری توصیفی و تحلیل های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق بیانگر این است که دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تضعیف ارکان اقتدار آفرین جمهوری اسلامی ایران بخصوص تضعیف توان رزمی نیروهای مسلح در حوزه عوامل غیر فیزیکی برتر ساز توان رزمی یعنی شهادت طلبی و ولایت مداری، با ابزارهای مختلف نسبت به عملی کردن اهداف خود، سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2569981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!