موانع و مشکلات بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه ی ورزش های تفریحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع و مشکلات بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه ورزش های تفریحی است. داده ها با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه ورزش های تفریحی به پنج گروه تقسیم می شود: 1. عدم استقلال نهادهای تصمیم گیر، 2. چندپاره بودن تصمیم گیری ها، 3. تساهل نسبت در کاربرد فناوری، 4. دیدگاه سنتی و فهم ابتدایی از عصر جدید ورزش تفریحی در بین مسیولان و 5. زمینه ناپذیرا. بر اساس نتایج تحقیق، سه مضمون عدم استقلال نهادهای تصمیم گیر، چندپاره بودن تصمیم گیری ها و دیدگاه سنتی و فهم ابتدایی از عصر جدید ورزش تفریحی در بین مسیولان از جمله چالش های بسیار مهم اند که باعث تساهل در کاربرد فناوری در ورزش و به خصوص ورزش های تفریحی می شوند. زمینه غیرپذیرا نیز شامل مضمون هایی می شود که هرکدامشان به صورت جداگانه باعث ایجاد چالش در توسعه ورزش های تفریحی از طریق فناوری های نوین می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572324 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!