مطالعه بخش بحث مقاله پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان غیر انگلیسی زبان: با توجه به مدل فراگفتمانی Hyland (2005

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نگارش علمی و به ویژه نگارش مقالات پژوهشی، به عنوان یک نوع گفتمان مهم در نظر گرفته میشود که به دلیل ماهیت و محدودیتهای خود، برای نویسندگان به زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه چالش برانگیز است. منابع فراگفتمانی می توانند از طریق کمک به نویسنده در سازماندهی متن و کمک به خوانندگان در حمایت از درک مطلب، راه حلی ارایه دهند. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی بخش بحث و بررسی مقالات پژوهشی نوشته شده توسط پژوهش گرانی که برای آنها زبان انگلیسی زبان یگانه تلقی می شود، با توجه به نشانگرهای فراگفتمانی. برای این منظور، 40 مورد بخش مربوط به بحث و بررسی مقالات پژوهشی نوشته شده توسط این نوع نویسندگان در حوزه علوم انسانی انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تعداد و انواع منابع فراگفتمانی مورد استفاده به عنوان داده های تحقیق به دست آید. در یک طراح تحقیق کیفی و تحلیل متنی ، مدل فراگفتمان هایلند (2005) به عنوان چارچوب تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شد. یافته ها نشان میدهد که این نویسندگان مقالات ترجیح میدهند دو برابر بیشتر از نشانگر های تعاملی آمیخته با نگرش ها و داوری (interactional)، از نشانگرهای فراگفتمان تعاملی محض (interactive) استفاده کنند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
31 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572399 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!