بررسی فناوری های نوین بوم سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بهره گیری از فناوری های نوین و بوم سازگار نقشی کلیدی در افزایش بهره وری تولید، کاهش خسارت ها و بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش محصول های کشاورزی دارد. امروزه ورود فناوری های نوین و ارتقای روش های گذشته به ویژه با رشد سریع فناوری اطلاعات، از جمله موتورهای جست و جوگر، هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی، آموزش از راه دور، رایانش ابری، اینترنت اشیاء و رشد دیگر فناوری های شبکه پایه موجب آسان شدن ایجاد سامانه های برهمکنش گر و اشتراک اطلاعات شده است. این فناوری ها شرایط ورود به دروازه های جدیدی را برای مدیریت کارامد بخش کشاورزی گشوده است. دشواری های مهم ورود و توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی ایران شامل جنبه های اقتصادی (مانند هزینه بالای سرمایه گذاری و تامین فناوری های نوین و نیروی کار حرفه ای)، زیرساختی (نبود بسترهای مناسب بهره گیری از فناوری های نوین، نبود پیوستگی بین حلقه های زنجیره بخش کشاورزی) و  اجتماعی و فرهنگی (کم بودن سطح سواد رسانه ای، ساختار سنتی و معیشتی جامعه کشاورزی و  تغییر سبک زندگی) است. بنابراین، راهبرد بنیادی برای بومی سازی فناوری های نوین عبارتنداز: آموزش استفاده از فناوری های نوین به کشاورزان، شناسایی و بررسی چالش ها و نیازهای واقعی پیش روی کشاورزان و بازیگران اصلی زنجیره کشاورزی از مزرعه تا سفره، ایجاد مزرعه های پژوهشی، ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم برای ورود و بومی سازی فناوری های نوین.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572937 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!