راهکارهای بومی سازی فناوری های نوین صنعت باغبانی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با پیشرفت دانش بشر و پدید آمدن فناوری نوینی به نام اینترنت اشیا، انقلابی بزرگ در همه رشته ها به وجود آمد. صنعت کشاورزی از این پدیده کنار نماند و فناوری هایی جدید در این زمینه به عنوان تکنوکشاورزی پدید آمدند. علوم باغبانی به عنوان یکی از زیربخش های بخش کشاورزی نیز تاثیرپذیری زیادی از پیشرفت فناوری داشته است. مهم ترین فناوری های نوین که در صنعت باغبانی تاثیرگذار بوده اند، حسگرها، روبات ها و پهپادها، فناوری های نوین پس برداشت و بسته بندی، زیست فناوری و بهنژادی، انرژی هسته ای، نانوفناوری، فناوری گلکاری عمودی و سیستم های ضدتگرگ هستند. در این مقاله، پس از شرح این فناوری ها، به آسیب شناسی آن ها و همچنین به جایگاه فناوری های نوین در صنعت باغبانی ایران پرداخته می شود و درپایان، راهکارها و پیشنهادهای بومی سازی فناوری های نوین در صنعت باغبانی ارایه می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!