چالش های صنعت میوه کاری ایران و بهبود آن ها با استفاده از فناوری هسته ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در راستای افزایش تولید، بهره وری و رشد صادرات غیر نفتی، توسعه ی سطح زیرکشت درختان میوه به دلیل استقبال گسترده برای احداث باغ های درختان میوه و زیاد بودن ارزش غذایی و صادراتی آن، در سطح برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است. افزون براین، برای افزایش تولید محصول با کیفیت و یکنواخت ، باید باغ های قدیمی اصلاح شود، باغ های جدید با رقم های برتر ایجاد شود، از شیوه های نوین باغداری بهره برده شود، و سیستم های پس برداشت توسعه یابد. همچنین بهنژادی گیاهی نوین بر مبنای ایجاد تنوع، گزینش، ارزیابی و ازدیاد ژن تاثیرهای مطلوبی داشته است. انگیزش جهش با بهره گیری از روش های هسته ای از جمله پرتوهای یونیزه کننده در کنار دیگر روش های سنتی می تواند ابزاری موثر برای بسیاری از دشواری های باغداری باشد. با توجه به توانمندی های کشور در زمینه کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای و تاکید بر تامین نیازهای کشور به صورت داخلی، بهره گیری از فناوری های هسته ای افزون بر باصرفه بودن می تواند موجب توسعه علمی، کاربردی و فناورانه در زمینه بهنژادی درختان میوه، کنترل آفت باغ ها، افزایش عمر انبارداری و افزایش صادرات محصول های باغی شود. ابهره گیری از فناوری های هسته ای در بهنژادی گیاهان در راستای تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین جزء یکی از شاخص های پیشرفت در رشته کشاورزی است. این مقاله، مروری جامع بر چالش های صنعت میوه کاری ایران دارد و راهکارهای حل این چالش ها را با استفاده از فناوری هسته ای ارایه می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572939 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!