چالش‏ها و موانع توسعه حقوق بین‏ المللی پناهندگان مرزی در اروپا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از زمان تصویب کنوانسیون پناهندگان به سال 1951، توسعه حقوق بین‏المللی پناهنگان با چالش‏ها و موانع سیاسی و حقوقی زیادی مواجه بوده است. این چالش‏ها به ویژه در اروپا به دلیل میزان زیاد مهاجرت و پناهندگی بیشتر مشهود بوده است. در یک سو، بنیان فلسفه قانون اتحادیه اروپا بر نظریه تفسیر اراده سیاسی استوار بوده نه نظریه عدالت. و به سخنی دیگر، حقوق زیر هژمونی اراده سیاسی کشورهای اروپایی به محاق رفته و دولت‏ها حقوق را تابع منافع ملی خود تعریف کرده‏اند (طرح جنجالی و غیرانسانی بریتانیا در ژوین 2020). و در سوی دیگر، رویه‏ های قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی و دیوان دادگستری اروپا حکایت از توسعه حقوق بین‏المللی پناهندگی دارد(صدور دستور دادگاه حقوق بشر اروپایی برای به تعلیق درآوردن انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا). و بیانی دیگر، حقوق افسار سیاست را بر دست گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی چالش‏های حقوقی و سیاسی فراروی توسعه حقوق بین‏المللی پناهندگی در اروپا از یک طرف و ارزیابی رویه‏ های قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی در رابطه با توسعه حقوق بین‏ المللی پناهندگی از سوی دیگر و رسیدن به این نتیجه‏ گیری است که به رغم این چالش‏ها و موانع، رویه‏ های قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر حکایت از سیر روند تکاملی این حقوق دارد. این مقاله در نهایت با ارایه راهکارهایی برای توسعه حقوق بین‏ المللی پناهندگان در اروپا، نشان می‏دهد که دولت‏ها در قبال پناهندگان، مسیولیت بین ‏المللی دارند و نمی‏توانند از این مسیولیت شانه خالی کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2574490 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!