بازتعریف کسب وکار داده محور؛ پیش نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش به دنبال مرور تعاریف ارایه شده از کسب و کار داده محور در جهان و ارایه یک تعریف جدید از منظر الگوی اقتصاد داده محور به منظور کمک به سیاستگذاران حوزه های کارآفرینی، اقتصاد دیجیتالی و اکوسیستم دیجیتالی کشور است.

روش

روش این پژوهش یک مطالعه استدلالی-انتقادی است که از روش مروری روایی با رویکرد سندی استفاده می کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متون و اسناد مرتبط با کلیدواژه کسب و کار داده محور در بازه زمانی 2000 تا 2018 میلادی بود.

یافته ها

با بررسی تعاریف مندرج در پانزده پژوهش منتخب، هشت اصل برای کسب و کار داده محور احصاء شد و بر اساس این اصول یک تعریف جدید ارایه شد و در نهایت مقایسه این تعریف جدید با تعاریف قبلی، جامعیت و مانعیت بیشتر تعریف ارایه شده را نشان داد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت راهبردی داده در اقتصاد دیجیتال کشور، به نظر می رسد ارایه یک تعریف شفاف و منتج از مرور تجارب جهانی از کسب وکارهای داده محور می تواند برای طراحان و سیاستگذاران اکوسیستم دیجیتالی کشور همچون شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2574841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!