تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه های اجتماعی با تاکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله، به بررسی نسبت میان دو مفهوم خودشیفتگی و اینستاگرام می پردازد و نقش شبکه های اجتماعی را در ایجاد یا افزایش خودشیفتگی از پیش موجود افراد بررسی می کند. علاوه بر بررسی نظرات کریستوفر لش درباره جامعه مدرن و خودشیفتگان دوره و زمانه ما، با وام گرفتن از نظریات زیگموند فروید که دو نوع خودشیفتگی اولیه و ثانویه را مطرح کرده است و همچنین نظریه «جامعه نمایشی» اروینگ گافمن نسبت اینستاگرام و خودشیفتگی را سنجیدیم، در این بین نظریات بودریار یکی دیگر از نظریات کارگشا در به پیش بردن این پژوهش بوده است. براساس نتایج و نظریه های به کار گرفته شده در این پژوهش مشخص شد که بخش عظیمی از توجه فرد در امور زندگی صرف این می شود که بازخورد مثبتی از خود برای دیگران ایجاد کند. تمایلات خودشیفتگی تقریبا در همه افراد وجود دارد و اینکه امروزه اینگونه خصلت ها بیش تر قابل لمس شده است از آنجا ناشی می شود که رسانه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به یکی از برنامه های رایج و همه گیر تبدیل شده است و ویژگی های این رسانه ها امکان بروز و ظهور پدیده هایی چون خودشیفتگی را میسر ساخته است
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576391 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!