نقش اقلام تعهدی در کاهش مشکلات زمان بندی و تطابق جریان وجه نقد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حسابداری تعهدی، با استفاده از اقلام تعهدی، سعی در رفع مشکلات زمان بندی و تطابق جریان وجه نقد دارد. هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که اقلام تعهدی گزارش شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا چه میزان برای رسیدن به هدف غایی آن ها در کاهش مشکلات زمان بندی و تطابق جریان وجه نقد مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور، داده های ترکیبی 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها حاکی از آن است که در شرکت های مورد بررسی، رابطه بین اقلام تعهدی و تغییرات جریان وجه نقد منفی می باشد و شدت این رابطه با افزایش مشکلات جریان وجه نقد افزایش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اقلام تعهدی برای کاهش نوسانات جریان وجه نقد، که به عملکرد دوره جاری مربوط نیستند، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین هر چه مشکلات زمان بندی و تطابق جریان وجه نقد بیشتر باشد، اقلام تعهدی به طور فزاینده ای برای رفع این مشکلات مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین استفاده از کارکرد اقلام تعهدی در کاهش مشکلات زمان بندی و تطابق جریان وجه نقد، برای توضیح این اقلام مناسب به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576485 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!