معرفی محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام سیب زمینی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش، به منظور معرفی محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر سیب زمینی و افزایش تعداد و وزن مینی تیوبر به ازای هر گیاهچه در شرایط گلخانه ای در منطقه اردبیل در سال 1400 اجرا شد. گیاهچه های سه رقم سیب زمینی به نام های آگریا، رزا و آنوشا در دو سطح استفاده از محلول غذایی معرفی شده و بدون استفاده از محلول غذایی (شاهد) در گلخانه بررسی شدند. با استفاده از محلول غذایی معرفی شده، رقم آنوشا با تعداد 9 مینی تیوبر در بوته و 1256 مینی تیوبر در مترمربع دارای بالاترین مقدار بود. این رقم در شرایط بدون استفاده از محلول غذایی (شاهد) 4 مینی تیوبر در بوته و 431 مینی تیوبر در مترمربع داشت. بالاترین ارتفاع بوته در رقم آگریا در شرایط استفاده از محلول غذایی 192 سانتی متر بدست آمد. این رقم در شرایط بدون استفاده از محلول غذایی (شاهد) ارتفاع بوته 35 سانتی متر داشت. اختلاف تعداد مینی تیوبر در مترمربع در دو شرایط استفاده از محلول غذایی معرفی شده و شاهد 825 مینی تیوبر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577188 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!