تعیین خسارت آفت بید سیب ‏زمینی و ارائه راهکار کاهش آن در استان همدان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بید سیب ‏زمینی به دلیل توان زادآوری، تغذیه و خسارت اقتصادی بالا، یکی از مخربترین آفات سیب ‏زمینی در مزرعه و انبار در بیشتر نقاط دنیا، به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می ‏شود. در ایران این حشره یکی از آفات مهم سیب زمینی در مناطق عمده تولید آن محسوب می ‏شود. این آفت می‏ تواند بصورت کمی و کیفی خسارت عمده ای به این محصول وارد کند. بطورکلی مدیریت آفات گیاهی باید بر اساس تحلیل ‏های اقتصادی پایه گذاری شود، به نحوی که منافع حاصل از انجام مدیریت بر هزینه های اجرای آن پیشی گیرد. ارزیابی و آگاهی از میزان خسارت آفات، برای برنامه ریزی در جهت کنترل و کاهش میزان خسارت ضروری است. به این منظور در این تحقیق طی سال‏ های 1400-1399 به بررسی میزان خسارت اقتصادی آفت بید‏ سیب ‏زمینی در مرحله مزرعه و انبار در استان همدان پرداخته شده ‏است. نتایج نشان داد میزان خسارت این آفت از حداقل 69736 تا حداکثر 173890 هزار ریال در هکتار و میانگین خسارت 143137 هزار ریال در هکتار بود. درصد خسارت این آفت از حداقل 7/7 تا حداکثر 19/3 درصد و با میانگین 1595 درصد ارزش محصول برآورد شده ‏است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!