مدیریت تلفیقی بیماری های باکتریایی سیب زمینی جهت کاهش خسارت کمی و کیفی محصول

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سیب زمینی به تعداد زیادی از بیماری های باکتریایی، قارچی، ویروسی و مایکوپلاسمایی حساس است این بیماری ها به شدت کمیت، کیفیت و انبارپذیری غده های سیب زمینی را کاهش می دهند. بیماری پوسیدگی حلقوی، پژمردگی باکتریایی، پوسیدگی نرم ، ساق سیاه و اسکب باکتریایی از مهمترین بیماری های باکتریایی سیب زمینی می-باشند. به منظور معرفی موثرترین و بهترین راهکارها در کاهش خسارت بیمار های باکتریایی، نتایج و توصیه پژوهش های متعدد انجام شده، از منابع معتبر علمی در دوره زمانی 22 ساله از ابتدای سال 2000 تا 2021 میلادی برابر1379 تا1400 خورشیدی از بانک های اطلاعات همانند (Web Of Science-WOS) و بانک اطلاعاتی SID جستجو شدند. در مورد بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی تعداد 32 مقاله، بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم 34 مقاله و بیماری اسکب باکتریایی 34 مقاله جستجو و مطالعه شدند. با استفاده از روش متاآنالیز تاثیر راهکارهای مدیریتی این بیماری ها تعیین شد. استفاده از بذر عاری از آلودگی برای کاشت، بیش از 85 درصد، بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی را کنترل می کند. در بیماری اسکب باکتریایی، آغشته سازی غده های کاشت با آنتاگونیست ها (Rhizobium sp.،, Bacillus megaterium, Pseudomonas fluorescens,) و یا استفاده از آفتکش اکسی کلرور مس، تا 74 درصد بیماری را کنترل می کند. همچنین کاشت بذور عاری از آلودگی پوسیدگی نرم و ساق سیاه، موجب کاهش بیماری تا 59 درصد نسبت به شاهد گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!