ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف اصلی پژوهش ارایه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی (دانشگاه رازی استان کرمانشاه) است.

روش شناسی پژوهش: 

روش اجرای پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب شده انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه ازکارکنان اداری دانشگاه انتخاب شدند. انتخاب طبق فرایند گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. روش تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و همچنین ملزومات انجام هر یک از مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

عوامل موثر در ارایه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی عبارتند از: عوامل سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، عوامل محیطی، دولت، دانشگاه ها و مراکز پژوهش، مشاوران و پژوهشگران برجسته، پیاده سازی استراتژیک، موفقیت و ایجاد ارزش جدید برای سازمان های کارآفرین.

بحث و نتیجه گیری

کارآفرینی سازمانی در دانشگاه ها و تبدیل آن به یک ارزش اقتصادی بایستی به عنوان یکی از سیاست های دانشگاهی برای ورود بیشتر دانشگاه ها به این لحاظ شود. زیرا اگر عوامل سازمانی منطبق و در راستای تسهیل فعالیت های کارآفرینانه جهت گیری داشته باشند، کارآفرینی در دانشگاه ها بیشتر مورد علاقه خواهند بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2579420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!