واکاوی فرهنگ نوآوری در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دو هدف اصلی از این بررسی نظام مند ادبیات وجود دارد. هدف اول ارزیابی توسعه نظری و تجربی تاثیر فرهنگ بر نوآوری در نظام آموزشی است. هدف دوم این بررسی، پیشنهاد هنجارها، ارزش ها، باورها و همچنین مفروضات اساسی در فرهنگ های نوآوری در مدارس است. این مرور ادبیات سیستماتیک برای شناسایی هنجارها، باورها، ارزش ها، آداب ورسوم و رفتارهای مشترک در فرهنگ های نوآوری آموزشی انجام شده است. در مطالعه مروری حاضر مطالعات منتشرشده در طی سال های2021-2011 میلادی که در بانک های اطلاعاتی سیناپس، مگیران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، علم نت، ایرانداک، گوگل اسکولار، پروکوییست، به انگلیسی و فارسی جمع آوری و سپس مورد مقایسه قرار گرفتند. مقالاتی بررسی شده اند که در مجلات علمی - پژوهشی و کنفرانس های بین المللی (2021-2011) در حوزه فرهنگ نوآوری در آموزش وپرورش نگاشته شده اند. از مجموع 60 مطالعه مورد تجزیه وتحلیل، این مقاله 25 مطالعه مرتبط را در سه دسته که فرهنگ سازمانی، هنجارهای اجتماعی-فرهنگی و فرهنگ های ملی بودند، مرور کرد. چارچوب ارزش رقابتی شش بلوک سازنده «ضریب نوآوری»، نظریه فرهنگ نوآوری، فرهنگ نوآوری محور و همچنین مهارت ها و شایستگی کارکنان برای توضیح فرهنگ های نوآوری در یک سازمان استفاده شده است. مضامینی که در هنجارهای اجتماعی-فرهنگی پدیدار شد، شخصیت فردی، تعامل، همکاری و کار تیمی، حمایت و همچنین رهبری معلم بود. در همین حال، فرهنگ های ملی نوآوری از طریق نظریه ابعاد فرهنگی هافستد توصیف شد. در مجموع نتایج این بررسی نظام مند ادبیات، چند هنجار فرهنگی، ارزش ها، باورها، آداب ورسوم و الگوهای رفتاری را در فرهنگ های نوآوری در سازمان ها، جوامع یا ملت ها برجسته کرده است و می تواند مرجعی برای شناسایی شکاف های پژوهشی در فرهنگ نوآوری بر اساس زمینه آموزشی مانند چالش های تعریف فرهنگ های نوآوری در آموزش و پایداری فرهنگ های نوآوری در مدارس باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!