واکاوی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دانشگاه ها نقش مهمی را در ایجاد توانایی نسل آینده به منظور دست یابی به موفقیت، رویارویی با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادی و ساخت آینده ای پایدار در سراسر جهان ایفا می کنند و مسیولیت پذیری اجتماعی دانشجویان به موضوعی محوری و تاثیرگذار در مراکز آموزش عالی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر به واکاوی مولفه های مسیولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی ایران می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی و علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار، مگ ایران، ایرانداک، نورمگز، sid و مجلات و فصلنامه های مطالعات و برنامه ریزی درسی آموزش عالی با عنوان و کلیدواژه مسیولیت پذیری اجتماعی و آموزش عالی در بازه زمانی بین سال های 2022-2012 مورد جستجو قرار گرفت. پژوهش هایی که نقش مولفه های مسیولیت پذیری اجتماعی را در آموزش عالی موردبررسی قرارداده بودند به روش مروری سیستماتیک، ازمیان 35 مقاله بررسی شده به عنوان جامعه آماری و 16 مقاله باروش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و در قالب ساختاری تنظیم شد. شاخص های شناسایی شده از مقالات منتخب در هفت مقوله که شامل بعد مسیولیت پذیری قانونی، اخلاقی، زیست محیطی، آموزش و پژوهش، توسعه اجتماعی و اقتصادی و نوع دوستی استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مولفه های مسیولیت اجتماعی در دانشگاه ها ثمرات زیادی را برای دولت ها دارد و توجه مدیران و دست اندرکاران و اعضای هیات علمی دانشجویان دانشگاه ها می توانند در رفع مشکلات جامعه نقش اساسی را ایفا نمایند، هم چنین دانشگاه ها پایبندی به مسیولیت های اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری انسانی- اجتماعی جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی ملت ها می دانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581363 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!