بررسی علل و عوامل پرخاشگری در کودکان ابتدایی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر تلاش کردیم که به موضوع مهم پرخاشگری در کودکان و علت های آن بپردازیم این مقاله به روش کتابخانه ای مروری صورت گرفته و از مقالات معتبر در این زمینه استفاده کرده ایم. پرخاشگری، به دلیل پیامدهایی که روی کودکان و اطرافیان آن ها دارد باعث توجه بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان به خود شده است. علی رغم بروز برخی رفتارهای پرخاشگرانه در سال های اولیه تولد، کودک در طی فرایند رشد خود فرصت هایی برای یادگیری مهارت های نظارت بر هیجان و رفتار را خواهد داشت، که منجر به کنترل مناسب خشم و پرخاشگری می شود. بااین حال، بعضی از کودکان در کسب این مهارت ها موفق نیستند، درنتیجه سطوحی از پرخاشگری را در روابط میان فردی بروز می دهند، خانواده، مدرسه مهم ترین نهاد برای پرورش مهارت های اجتماعی کودک است. تحقیقات، درباره علل پرخاشگری در کودکان، نشان داده است که ناکامی در خود ابراز گری، قرار گرفتن در موقعیت هایی که کودک دچار دوگانگی و تضاد درونی می شود، می تواند از علت های پرخاشگری باشد؛ بنابراین ایجاد فضایی دوستانه و تفکر برانگیز، و همدلانه، می تواند در پیشگیری از پرخاشگری کارساز باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!