تاثیر نقش حقوق مالکیت فکری در خلاقیت طراحان لباس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حقوق مالکیت فکری به صورت سنتی بر بنیان های حمایت از اختراعات، مالکیت ادبی- هنری (کپی رایت)، و علایم (علامت تجاری) استوار شده و حقوق ویژه مالکیت فکری، نظیر حقوق طرح ها، خارج از این چارچوب و نیز دایما مورد پرسش و صورت بندی مجدد است. در صنعت مد و لباس که صنعتی با مالکیت فکری بالاست، به طور دایم ایده ها و نوآوری های خلاقانه تولید و از آن ها بهره برداری تجاری می شود. طرف داران حقوق مالکیت فکری بر این باورند که نوآوری های علمی و فناوری، نظیر موسیقی ، کتاب و دیگر آثار ادبی - هنری، مشکل ، اما کپی کردن آن ها آسان است ، و نبود حقوق مالکیت فکری قدرتمند برای حمایت از چنین آثاری موجب بهره مندی مجانی از تلاش پدیدآورندگان آثار فکری و در نتیجه دلسردی آن ها برای سرمایه گذاریهای زمانی و مالی در نوآوری ها جدید می شود بر اساس این توجیه ، در راستای حمایت از طراحان مد و لباس در برابر جعل، بهره گیری از حمایت های حقوق مالکیت فکری ضروری و مفید است ، و نیاز است روش های حقوقی جایگزین برای این موضوع مهم اندیشیده شود. لذا نقش این نوع مالکیت بسیار حایز اهمیت و حساس می باشد. پژوهش حاضر در همین راستا و با طرح این سوال که حقوق مالکیت معنوی در خلاقیت طراحان لباس چه تاثیری دارد؟ طرح ریزی و انجام شده است. این پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و از نقطه نظر ماهیت تحلیلی-توصیفی می باشد روش گردآوری اطلاعات این پایان نامه اسنادی (فیش برداری) و میدانی بوده و طی آن با آثار و مکتوبات مشابه قبلی رجوع شد. در قسمت میدانی با بکارگیری ابزار پرسشنامه نظرات 304 طراح لباس جمع آور گردید اطلاعات به دست آمده در مطالعات میدانی به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق کنونی نشان داده که بین خلاقیت طراحان لباس و حقوق مالکیت معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما این مسیله تا چه اندازه بر خلاقیت طراحان لباس تاثیر گذار است هنوز قابل بحث است.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!