مطالعه توصیفی-تحلیلی نقوش هندسی در تزئینات معماری مسجد جامع وکیل شیراز

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه توصیفی-تحلیلی نقوش هندسی در تزیینات معماری مسجد جامع وکیل شیرازمسجد جامع وکیل شیراز، به عنوان شاخص ترین بنای مذهبی دوره زندیه در تاریخ هنر و معماری اسلامی ایران شناخته می شود. زیباترین و مستحکم ترین مسجدی است، که بعد از دوره صفویه در ایران ساخته شده است. این مسجد در طول تاریخ حیات خود بارها مرمت شده است. با توجه به پیشینه ساخت مسجد می توان دریافت که اجزای معماری این مسجد به سبب ساخت و ساز در دوره های مختلف در سبک تزیینات به ویژه درکاشی کاری، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارند. به همین جهت وجود سبک های مختلف در تزیینات هندسی مسجد دور از ذهن نیست. روش تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از داده های این پژوهش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و به روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی  و میدانی است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل، نقوش هندسی در تزیینات معماری مسجد است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه نقوش هندسی در فضاهای مسجد علی رغم تنوع و فراوانی ظاهری، دارای ویژگی های مشترکی هستند و از الگوهای منسجم و مشابهی در طراحی پیروی می کنند. نقوش هندسی غالبا دارای انسجام است، غالب نقوش هندسی گره های کند هستند. از طرفی رنگ های به کاررفته در نقوش هندسی مسجد نیز دارای سبک و الگوی رنگی واحد و مشترکی است. تقریبا در تمامی سطوح مسجد ترکیب رنگی های روشن دیده می شود و رنگ های روشنی مانند سفید، زرد، آبی و صورتی غالب اند. به نظر می رسد این هماهنگی و انسجام در نقوش تزیینی مسجد به منزله الگوی واحد طراحی تزیینی مدنظر قرارگرفته است و مرمت ها و تعمیرات دوران بعد از زندیه در این مسجد با توجه به رعایت این الگوهای اصلی تزیینی دنبال شده است. به بیان دیگر باوجود تنوع و تفاوت های قابل مشاهده، شباهت در نوع و فنون اجرای نقوش مشهود است و نشان دهنده پیگیری و الگوبرداری از نمونه نقوش قدیمی تر مسجد و تجدید این نقش مایه ها به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی نسبی تزیینات بناست.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581835 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!