معاشرت در محلات معاصر ایران برمبنای سبک زندگی اسلامی (نمونه موردی: 3 محله در شهر سنندج)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه ای که با ظهور طرحهای توسعه شهری، محلات صرفا به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله ای تبدیل گردیده اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محله نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش های تحلیل محتوای متون، پیمایشی و مفاهمه ای است که براساس آن حضور در سطح محلات، استفاده از پرسشنامه 24 سوالی و مصاحبه با مردم انجام می شود. در تحلیل پرسشنامه از نرم افزار Spss16 بهره گرفته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در روابط همسایگی هر سه زیرمجموعه حسن معاشرت یعنی، «مشارکت، کرامت و فضیلت»، به نسبت های متفاوتی وجود دارند، فقط سطح برقراری روابط، چگونگی آنها، نحوه گستردگی روابط و... است که می تواند تحت تاثیر ویژگی های محله تعریف شود و موید این مساله است که عوامل غیراجتماعی در چگونگی برقراری معاشرت تاثیرگذار می باشد.در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه ای که با ظهور طرح-های توسعه شهری، محلات صرفا به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله ای تبدیل گردیده اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محله نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل است که 1. جلوه حسن معاشرت در محلات سنتی و معاصر ایران چیست؟ 2.شیوه های مداخله در جهت ارتقای معاشرت احسن ساکنین محلات شهری کدامند؟.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581836 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!