بهبود منحنی های شدت مدت فراوانی همگام با الگوریتم های رایانه ای ژنتیک و توده ریزه ها در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نوترین داده های منحنی های شدت زمان فراوانی در ایران از 66 ایستگاه سازمان هواشناسی به دست آمده است که در سال 1374 نگاشته شده است و آگاه به اینکه برای به دست آوردن فیزیکی این داده ها به بهره بری از باران سنج ها نیاز داریم، نمی توان دورافتاده ترین پهنه ها را با این ابزار نگریست و گاهی با همین ابزارها هم دچار نادرستی های فراوان خواهیم بود. بدین روی برای کاهش این نادرستی ها از ساختاره های شدت زمان فراوانی سود می جوییم. تاکنون ساختاره های بسیاری برای به دست آوردن داده های مورد نیاز نمودارهای شدت زمان فراوانی بیان شده است که نمی توان آن را در همه پهنه ها به کار برد، مگر آنکه نرخهای پهنه ای آن ها ارزیابی شده باشد. در این پژوهش، نرخ های این ساختاره ها همگام با الگوریتم های رایانه ای در پهنه آبخیز دریاچه ارومیه بررسی و بهینه سازی شد. آنگاه بهره وری دو الگوریتم رایانه ای توده ریزه ها و زادشناسی با یکدیگر سنجش شده و سرانجام با الگوریتم نزدیک ترین همسایه، کارایی دگرگونی های اقلیمی بر نمودارهای شدت زمان فراوانی در این سرزمین بررسی شد. برایند این پژوهش نشان داد که نرخ های ساختاره آبخضر در همه ایستگاه های پهنه دریاچه ارومیه، مگر کمپ مهاباد با نزدیکی خوبی درست است. می شود گفت میانگین نرخ های پهنه ای بهینه سازی شده با نرخهای به دست آمده برازش 100 درصدی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2582215 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!