ارائه الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ایرانیان قصد بالایی برای کارآفرینی دارند، اما کمبود نسبی دید فرصت گرایانه سبب شده ایران از لحاظ اقدام به فعالیت های کارآفرینی رتبه مناسبی نداشته باشد. بسیاری از پژوهشگران حوزه کارآفرینی، مرحله بهره برداری از فرصت را گام اولیه در راه اندازی کسب و کارها می دانند. در صورتی که کارآفرینان موفق به شناسایی فرصت های کسب و کار شوند، به احتمال زیاد موفق به ایجاد و رشد کسب و کارها خواهند شد. از سویی توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث سهولت در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی شده است. هدف از این پژوهش، ارایه مدلی برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی سازمانی با استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی می باشد و از نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. بدین صورت که پس از بررسی و مصاحبه با 10 کسب و کار فعال در شبکه های مجازی، که به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، متن مصاحبه ها به وسیله کدگذاری در قالب کدهای باز، محوری و انتخابی، دسته بندی شده اند و در نهایت 50 کد باز در قالب 15 کد محوری دسته بندی شده اند. ابعاد بهره برداری از فرصت های کسب و کار با استفاده از شبکه های اجتماعی در 6 مقوله یا کد انتخابی شامل شرایط عللی، مقوله اصلی، راهبردها، زمینه ها، شرایط محیطی و پیامدها، دسته بندی شده اند. و مدل نهایی پژوهش از مصاحبه ها، استخراج گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!