«اقتدارستیزی» یا «اقتدارگرایی» ؟ امکان یا امتناع؟نقد و بررسی کتاب نگاهی تازه به نظریه ادبی نوشته عیسی امن خانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نقد و نظریه ادبی، به واسطه رویکرد بینارشته‏ای خود، غالبا منطوی بر مفاهیم ادبی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی و... است. همین امر موجب پیچیدگی و سخت ‏فهمی نظریه ‏ها، و کاربرد و کاربست آن‏ها در متون ادبی می‏شود. کتاب نگاهی تازه به نظریه ادبی (1400) نوشته عیسی امن‏خانی، پژوهشی اصیل و انتقادی است که با رویکردی نو و با لسانی ساده، قصد دارد تا به تبیین و تنقیح نظریه‏ های ادبی، سرچشمه‏ های آن و همچنین کاربست این نظریه‏ ها در متون ادبی، اهتمام جوید. مهم‏ترین اصل و فرض کتاب این است که نظریه‏ های ادبی به واسطه «اقتدارستیزی خود‏بنیاد» پدید آمده ‏اند و ظهور و پیدایش هر «نظریه» ناشی از «موازی‏ کاری» و «تقابل» آن با نظریه‏ (های) رقیب است. لذا فرض بنیادین کتاب مبتنی بر پیدایش «اقتدارستیزانه» نظریه ‏هاست و بر همین اساس مولف محترم کل نظریه ‏های ادبی را به سه رویکرد نظریه‏ های مولف/سوژه ‏محور؛ نظریه‏ های مولف/سوژه‏ ستیز و نظریه ‏های ساختار‏ستیز، تقسیم می‏کند و براساس «عنصر غالب» و «شباهت خانوادگی» هر نظریه، آن را در یکی از سه رویکرد مذکور طبقه‏ بندی می‏کند. رویکرد نوبنیاد کتاب، ضمن ارزشمندی و اصالت، که برخاسته از ذهن نو جو، نقاد و متفطن نویسنده است، با این حال در فرایند کتابت، دچار ساده ‏سازی و تقلیل‏ گرایی ‏های مکرر، اعمال محدودیت، و درنهایت «تناقض ‏های بنیادین» شده است که در ادامه مقاله به طور مبسوط به تبیین وجوه متفاوت آن خواهیم پرداخت. مقاله حاضر ضمن خوانش و بررسی دقیق کتاب مذکور، پیشنهاد و نشان می‏دهد که نویسنده محترم، در چاپ‏ های بعدی حتی‏ ا‏لامکان به نکاتی چون درسنامه بودن کتاب، انعطاف‏ پذیری بیشتر در مرزبندی میان نظریه‏ ها، اجتناب از اعمال محدودیت در مقولات، جامع ‏نگری و پرهیز از ساده‏ سازی و تقلیل ‏گرایی توجه داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!