بررسی اثر تغییرات شرایط دید در طوفان ماسه بر انتخاب و محدودیت سرعت ایمن ترافیک در جاده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

آب وهوای نامساعد ازجمله وزش طوفان، تاثیری منفی بر شرایط جریان ترافیک دارد. مطالعات بسیاری براساس داده های جمع آوری شده میدانی صورت گرفته تا اثرات آب وهوا بر روی مشخصات جریان ترافیک را معلوم کند. با این وجود، محدودیتی برای مطالعات مبتنی بر داده های میدانی وجود دارد که ارزیابی جامع تاثیر شرایط آب و هوایی، به خصوص شرایط آب و هوایی غیرمعمول بر مشخصات جریان ترافیک را دشوار می سازد. طبق آمار پلیس راهور، در دهه گذشته، سرعت غیرمجاز به عنوان عامل اصلی حوادث در آزادراه ها شناسایی شده است؛ بنابراین محدودیت سرعت نیز رایج ترین اقدام متقابل پلیس راهور برای جلوگیری از این موارد خواهد بود. با این حال، مطالعات اندکی روی مسیله حدود سرعت در شرایط وزش طوفان ماسه تمرکز کرده اند؛ بنابراین هدف این تحقیق، تعیین محدودیت سرعت برای راه ها در شرایط وزش طوفان ماسه است.

روش

در این مطالعه، نمونه های آسفالت متخلخل در آزمایشگاه دانشگاه یزد آماده شد و بعد از پخش ماسه بادی که از اطراف جاده های کویری استان یزد جمع آوری شد، میزان اصطکاک با آزمایش پاندول انگلیسی اندازه گیری شد. سپس به کمک مبانی علمی، حداکثر سرعت ایمن، محاسبه و به نزدیک ترین مضرب 5، به پایین گرد شد و به عنوان محدودیت سرعت در شرایط وزش طوفان ماسه ارایه شد.

یافته ها

به طورکلی نتایج نشان می دهد که هنگام وزش طوفان ماسه به علت پخش ذرات ماسه روی سطح آسفالت میزان اصطکاک حدود 4/8 درصد کاهش می یابد و به تبع آن، میزان سرعت ایمن کاهش می باید؛ در واقع در یک فاصله دید (Lv) و شیب (i) ثابت، با وزش طوفان ماسه سرعت ایمن کاهش می یابد به عنوان مثال در 250= dv وg=1%    سرعت ایمن نیز حدود 4 درصد کاهش می یابد. در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت سرعت توسط تابلو های الکترونیکی و پلیس راهور می تواند به طور موثری از ایجاد تصادفات جلوگیری کند.

نتیجه گیری

با توجه به این که ضریب اصطکاک در طوفان ماسه کاهش پیدا می کند، توصیه می شود که سرعت مجاز در هنگام طوفان ماسه کاهش یابد. نتایج این مقاله به منظور تعیین سیاست های مناسب درخصوص افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در شرایط وزش طوفان ماسه برای سازمان های حمل ونقلی و پلیس راهور کاربردی خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588128 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!